Turism i Sverige

Många förknippar ordet turism med sol och bad och spännande mat på varmare breddgrader. Det många inte funderar på är att det även förekommer turism här i Sverige.

Enligt statistik från Tillväxtverket, som är den myndighet som ansvarar för frågor som rör turism och besöksnäring blir turism allt vanligare i hela världen. Bara här i Sverige ökade turismens totala omsättning år 2011 med 6,4 %, och den har fortsatt att stiga.

Turism bidrar inte bara till att bygga broar och skapa förståelse mellan människor från olika platser eller kulturer, utan den främjar också handeln och välståndet. Turism hjälper till att skapa ett bredare utbud av aktiviteter, både när det gäller natur och kultur, samt restauranger och besöksmål. Detta i sin tur hjälper till att skapa attraktivare bostadsmiljöer.

Turismens exportvärde, som mäts som utländska besökares konsumtion i Sverige, är en viktig del av Sveriges ekonomi, och det bidrar dessutom till en ökad sysselsättning, och flera nya arbetstillfällen.

Trots att turismen hela tiden ökar, är den i många sammanhang inte fullt utvecklad än i Sverige. Detta trots att Sverige är ett land med goda basresurser, som attraktiva resmål och anläggningar, och natur och kultur i linje med vad både affärs- och fritidsresenärer kan tänkas efterfråga.