Pensionspolicy hos varje kommun

En pensionspolicy är nästan ett måste för ett företag. De anställda behöver veta hur deras pensionsavtal ser ut och kunna anpassa pensionssituationen efter sina egna behov. Men pensionspolicy finns inte bara på företag utan hos varje kommun, som också är en arbetsgivare.

Din kommuns pensionspolicy finns att ladda ned som PDF från kommunens hemsida. I policydokumentet kan du ta del av kommunens kollektivavtal, uppgifter om när pension betalas ut, möjligheter till minskad arbetstid för de anställda som är äldre och speciella pensionsavtal. I kommunens pensionspolicy står också om eventuella uppdateringar inom KAP-KL (Kollektivavtalad pension, som avtalet kallas) som gjorts och när nästa uppdatering kommer att ske.

Varje kommuns pensionspolicy ser olika ut. Örnsköldsviks kommun har till exempel en pensionstabell med i sin, där invånarna kan se särskild avtalspension. Kristianstads kommun och Orsa kommun har en tabell med förklaringar till hur deras avtal är trygga och Vimmerby kommun börjar med att framhålla att varje individ själv bestämmer över sitt avtal. Vissa kommuner har en längre och andra en kortare pensionspolicy. Gemensamt för kommunala policys är exempelvis att de bygger på samma avtal, att de visar hur löneväxlingen ser ut och hur utbetalningen ser ut. Senaste uppdateringen skiljer sig, så se till att du har den senaste versionen av din kommuns pensionspolicy!