Turism och naturen

Det finns flera olika definitioner av ordet turism. Skulle man sammanfatta alla dessa kan man säga att turism bygger på att man kommer ifrån sina vanliga rutiner. Människor som för nöjes skull reser till och vistas på platser där de normalt sett inte brukar vara är turister. I vissa fall räknas också affärsresor som turism. Ofta, dock inte alltid, sker turism under en kortare tidsperiod.

Varmare klimat, olika spännande aktiviteter, shopping och sevärdheter är bara några få av alla de faktorer som kan locka till turism. Även olika stora evenemang som fotbollsmatcher eller konserter bidrar till att människor gärna besöker okända platser på fritiden.

Det finns flera olika former av turism. En av dessa former, som har som mål att skydda naturen, är ekoturism. Ekoturism bidrar till en hållbar utveckling i området man besöker, genom att man tar hänsyn till de ekologiska begränsningarna och lokalbefolkningens välbefinnande.

Ett exempel på detta är olika sorters djursafarier, vilka ofta har en positiv inverkan på lokalbefolkningens, och även naturens, välbefinnande. Lokalbefolkningen ges en relativt stadig inkomstkälla genom att de bland annat kan anställas som lodgepersonal, förare och guider. Detta kan sen i sin tur bidra till att djuren och deras naturliga omgivningar bevaras.

Precis som vanlig turism bygger ekoturism på människors vilja att resa och upptäcka nya platser. Den största skillnaden är just att ekoturismen betonar intresset för miljön, och strävar efter att göra så lite skada som möjligt.

Ordet ekoturism – ekologisk turism – myntades 1983 vid Internationella naturvårdsunionen, då det talades om både aktiviteten och attityden hos resenärerna. Ekoturism beskrevs då som ett vetenskapligt, estetiskt och filosofiskt närmande till naturen, där det viktigaste är att man har möjlighet att ägna sig åt naturen på ett sätt som många inte kan i sitt dagliga stadsliv.

Precis som mot vanlig turism har det framförts kritik mot ekoturismen, med argument som att även inom ekoturism används transportmedel som drivs av fossila bränslen, eller att en flygresa alltid kommer påverka miljön och resurserna negativt.

Som svar på detta kan sägas att målet med ekoturism är att använda det bästa av alla tillgängliga alternativ, och att välja de flygbolag som har en uttalad miljöpolicy.

Trots att ekoturism är en mer hänsynsfull form av turism kommer omgivningen alltid att påverkas av mänsklig aktivitet. Ekoturism motiveras då utifrån att denna påverkan i alla fall ska bli så liten som möjligt, och att man ska visa så mycket hänsyn som man kan.